Menu

قوانین تکفل برای شهروندان کانادایی

  • نوشته شده توسط 
  • تاریخ آخرین ویرایش: سه شنبه, 29 بهمن 1392 15:50
قوانین تکفل برای شهروندان کانادایی قوانین تکفل برای شهروندان کانادایی

شهروندان کانادایی و ساکنان دائم آن کشور( 18 سال و بالاتر) می توانند خویشاوندان نزدیک و اعضای خانواده خود را که میل به اقامت دائم در کانادا دارند، حمایت مالی کنند. آنها باید قادر به تامین مالی خویشاوندان، اعضای خانواده و همراهان آنها برای دوره 3 تا 10 سال زندگی در کانادا باشند. شما می توانید از خویشاوندان و اعضای خانواده حمایت مالی کنید اگر آنها:

  • همسر قانونی شما باشند (با شرط سنی 16 سال به بالا)
  • پدر، مادر، پدر بزرگ و یا مادر بزرگ شما باشند
  • فرزندان وابسته ویا فرزند خوانده شما باشند
  • فرزندان زیر 18 سالی که مسئولیتشان را می پذیرید
  • برادر، خواهر، برادرزاده، خوهرزاده و نوه که یتیم باشند، زیر 18 سال باشند و ازدواج نکرده باشند
  • اگرخاله، عمه، دایی ،عمو و یا افرادی که در لیست بالا آمده است را نداشته باشید، می توانید از یکی بستگان خود را درهرشرایط سنی حمایت مالی کنید
  • همسران شهروندان کانادایی و افراد مقیم دائم کانادا، با شرط داشتن اقامت قانونی موقت در کانادا می توانند توسط همسر خود در کانادا حمایت شوند. با این حال، همسران شهروندان کانادایی و افراد مقیم دائم کانادا، اگر اقامت قانونی موقت در کانادا نداشته باشند ممکن است توسط موسسات خیریه حمایت شوند.

قوانین تکفل برای مقیمان کانادایی که هنوز شهروند کانادا نیستند

اگر مقیمان کانادایی که هنوز شهروند کانادا نیستند, قصد حمایت مالی از اعضای طبقه خانواده را داشته باشند باید نشان دهند که قادرند کسانی را که تحت حمایت مالی خود قرار خواهند داد همانند کسانی که هم اکنون در کانادا تحت کفالتشان هستند حمایت مالی کنند(به جز مورد حمایت مالی همسرکه میزان درآمد ضروری نیست). تایید این امر توسط فرمولی که دولت طراحی کرده است، انجام می شود.

قوانین تکفل برای شهروندان کانادایی با درآمد کم

گاهی با وجود درآمد ناکافی، تحت شرایط خاص شما می توانید خانواده خود را برای ورود به کانادا حمایت مالی کنید. لطفا برای اطلاع از واجد شرایط بودن با ما تماس بگیرید... سعی ما بر این است که اعضای خانواده ها را دوباره به هم ملحق کنیم.

بازگشت به بالا