Menu

*** نوروز سال ۱۴۰۳ بر یکایک هموطنان عزیز مبارک باد ***

برنامه های اداره مهاجرت برای کم کردن زمان اخذ ویزای دائم کانادا برای والدین مقیمان و شهروندان کانادا

  • نوشته شده توسط 
  • تاریخ آخرین ویرایش: پنج شنبه, 10 اسفند 1396 ساعت 02:14 بیش از ۶ ماه از تاریخ آخرین ویرایش این مقاله می گذرد. جهت اطمینان از اعتبار این مقاله با ما تماس بگیرید
برنامه های اداره مهاجرت برای کم کردن زمان اخذ ویزای دائم کانادا برای والدین مقیمان و شهروندان کانادا برنامه های اداره مهاجرت برای کم کردن زمان اخذ ویزای دائم کانادا برای والدین مقیمان و شهروندان کانادا

اداره مهاجرت کانادا در بیانیه ای اظهار کرد که طرح توقف پذیرش پرونده های اخذ ویزای دائم کانادا برای والدین و پدربزرگ و مادربزرگها در چند سال گذشته به منظور بررسی به پرونده های فعلی که برخی از آنها حدود 8 سال بدون جواب مانده بودند موفقیت آمیز بوده است. در سایت اداره مهاجرت کانادا آمده است که این توقف پذیرش پرونده ها مدت زمان انتظار و تعداد پرونده های فعلی اخذ ویزای دائم کانادا برای والدین و پدربزرگ و مادربزرگهای را به نصف کاهش داده است. در ادامه، اداره مهاجرت کانادا عنوان کرد که در سال آینده (2014) با تکیه بر موفقیتهای چند سال گذشته و کاهش بیشتر پرونده ها با بررسی سریعتر آنها آمید است تا خانواده های بیشتری را گردهم آورند.

برنامه های اداره مهاجرت کانادا برای عملی کردن این طرح در چهار بخش خلاصه شده است:

پذیرش بالا

در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ کاناداحق شهروندی ۵۰۰۰۰ پدر/مادر و پدربزرگ/مادربزرگ اعطا خواهد کرد که در ۲۰ سال اخیر بیشترین حد خود بوده است. در سال ۲۰۱۴دولت کانادا قصد دارد همانند سال گذشته تعداد زیادی درخواست را قبول کند.

دائمی کردن برنامه سوپر ویزا

برنامهٔ سوپر ویزا دائمی می شود و به کمک به پدران/مادران یا پدربزرگ ها/مادربزرگ ها برای سفر به کانادا ادامه می دهد.سوپر ویزا طرحی محبوب مخصوص پدران/مادران یا پدربزرگ ها/مادربزرگ های شهروندان کانادایی است که اجازهٔ ۲سال ماندن در کانادا به همراه ورود و خروج به دفعات به این کشور را می دهدو تا ۱۰ سال بعد از أخذ اعتبار دارد.هر ماه بیش از ۱۰۰۰ سوپر ویزا إعطا می شود.از ۲۰۱۱که این طرح برای اولین بار اجراشده است،تاکنون،1500، سوپر ویزا إعطا شده است که ۸۶ درصد رضایت داشته است .

معیار های جدید برای تعیین حامی‌ مالی واجد شرایط

معیار های جدید تضمین می کنند که حامیان مالی توان لازم برای حمایت از پدر/مادر یا پدربزرگ/مادربزرگ خود را داشته باشند.هدف، کاهش مالیات های کانادا با کم کردن اتکای مردم بر خدمات عمومی مانند مراقبت های پزشکی است.

  • افزایش۳۰ درصدی حداقل درآمد لازم برای حمایت مالی از والدین : قانون حداقل درامد ضروری موجود دقیقا مشخص نمیکند که چقدر از افزایش هزینه ها مربوط به جنبهٔ مالی‌ مسئولیت والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ است .این افزایش تضمین می‌کند قیم ها توانایی مالی کافی‌ برای حمایت از والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ خود را داشته باشند.همان طور که گفته شد این امر به کاهش هزینه های مالیاتی کمک می‌کند.
  • افزایش مدت اثبات شرایط مالی مناسب از ۱ سال به ۳ سال: افرادی که قصد حمایت مالی‌ از پدر/مادر یا پدربزرگ/مادربزرگ خود را دارند باید توانایی‌ مالی خود را طی‌ ۳سال متوالی بعد از درخواست پذیرش ( غیرمعاف از مالیات) اثبات نمایند.این برنامه به تضمین ثبات مالی‌ قیم برای تامین نیازهای اولیهٔ والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ خود کمک می‌کند.همچنین مطمئن می شود که قیم سهم خود را به خاطر بهره بری از خدمات عمومی )وسایل نقلیه عمومی و...) که خانواده او احتمالا استفاده می کنند را بپردازد.
  • افزایش مدت مسئولیت حمایت قیم از ۱۰سال به ۲۰ سال: افرادی که قصد حمایت مالی از خانواده خود را دارند باید تا ۲۰سال مسئولیت مالی والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ خود را بپذیرند.به آن معنا که قیم)ها ( مسئول پرداخت تمامی مساعدت های مالی جامعه به والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ خود تا ۲۰ سال خواهد بود.همچنین والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ مشمول هزینه های خدمات بهداشتی معمول مانند هزینه های دندان پزشکی‌ یا چشم پزشکی‌ نمی شوند و قیم مسئول پرداخت این هزینه ها می‌ باشد .
  • تغییر حداکثر سن وابستگی حد اکثر سن وابستگی: برای تمامی سیاست های در خواست اقامت ۱۸ سال یا کمتر خواهد بود،به آن معنا که افراد بالای ۱۸سال باید بطور جداگانه برای درخواست پذیرش مهاجرت اقدام کنند. افرادی که به دلایل خاص مثل ناتوانی جسمی ‌به والدین خود وابسته ا‌ند استثنا محسوب می شوند .

پذیرش تعداد معین ۵۰۰۰ درخواست ‏در سال ۲۰۱۴

در گذشته بررسی‌‌‌تعداد نا محدود درخواست موجب طولانی شدن فرایند پاسخ به درخواست ها میشد.ام دولت کانادا تصمیم دارد با بررسی تعداد مشخصی درخواست در سال 2014 به گردهم آوری خانواده ها سرعت بخشد.

بازگشت به بالا