Menu

*** نوروز سال ۱۴۰۳ بر یکایک هموطنان عزیز مبارک باد ***

تحلیل مدت زمان طولانی صدور ویزا برای پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری کبک

  • نوشته شده توسط 
  • تاریخ آخرین ویرایش: پنج شنبه, 10 اسفند 1396 ساعت 02:14 بیش از ۶ ماه از تاریخ آخرین ویرایش این مقاله می گذرد. جهت اطمینان از اعتبار این مقاله با ما تماس بگیرید
تحلیل مدت زمان طولانی صدور ویزا برای پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری کبک تحلیل مدت زمان طولانی صدور ویزا برای پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری کبک

در مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک پرونده ابتدا در اداره مهاجرت کبک بررسی شده و پس قبولی موکل و اخذ نامه CSQ، پرونده جهت صدور ویزای دائم کانادا به اداره مهاجرت فدرال کانادا ارسال میشود. برای پرونده های متقاضیان ایرانی, قسمت بررسی پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری در اداره مهاجرت کبک حدود ١ تا ١.٥ سال طول می کشد. اما در چند سال گذشته زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری کبک در قسمت فدرال بطور غیر معمولی طولانی تر بوده است. برای مثال در حال حاضر زمان رسیدگی قسمت فدرال پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری کبک برای متقاضیان ایرانی که در آنکارا ترکیه انجام میشود حدود ٤٠ ماه است. به عبارتی دیگر هم اکنون در سفارت کانادا در ترکیه پرونده های سرمایه گذاری کبک متقاضیان ایرانی که در ماه اکتبر سال ٢٠١٠ مصادف با مهر ١٣٨٩ پرونده خود را همراه با CSQ برای صدور ویزا ارسال کردند در حال پردازش هستند.

سفارت کانادا در آنکارا ترکیه رسیدگی به پروندهای مهاجرتی و صدور ویزای دائم برای ٥ کشور اسیای میانه را به عهده دارد که این کشورها عبارتند از: ایران, آذربایجان, گرجستان, ترکیه و ترکمنستان. طبق آمار اداره مهاجرت کانادا در حال حاضر حدود ٣٠٠٠ پرونده مهاجرت سرمایه گذاری کبک جهت صدور ویزای دائم کانادا در سفارتهای کانادا در سرار جهان منتظر رسیدگی میباشند. قابل توجه اینکه از این ٣٠٠٠ پرونده حدود ١٢٥٠پرونده سرمایه گذاری کبک در سفارت کانادا در هنگ کنگ بوده که بیشتر این پرونده ها مربوط به متقاضیان هنک کنگی است و حدود ١٠٠٠ پرونده سرمایه گذاری کبک در سفارت کانادا در آنکارا ترکیه است که بیشتر این پرونده ها مربوط به متقاضیان ایرانی است. بقیه ٧٥٠ پرونده مربوط به متقاضیانی از بیش از ٥٠ کشور دیگر جهان می باشد.

زمان لازم برای صدور ویزا

تعداد پرونده منتظر ویزا 

منطقه سفارت کانادا

١٥ ماه  ١٢٥٠ هنگ کنگ 
٤٠ ماه ١٠٠٠  ترکیه 
از ١٢ تا ٤٣ ماه  ٧٥٠ بقیه کشورها

برای کاهش تعداد پرونده های در انتظار و کاهش زمان غیر منطقی رسیدگی به پرونده های مهاجرت کانادا در چند سال گذشته، وزارت مهاجرت کانادا همواره در حال معرفی کردن راه کارهایی بوده است که بیشتر آنها در قالب محدود کردن یا متوقف کردن روشهای کنونی مهاجرت به کانادا میباشد. برای مثال میتوان ازاعمال سقف پذیرش پرونده برای بیشتر روشهای مهاجرت به کانادا و همینطور توقف پذیرش پرونده مهاجرت از طریق سرمایه گذاری فدرال و حتی بازگرداندن پرونده های از قبل ارسال شده برای این روش مهاجرت نام برد. این رویه هرچند مطمئنا باب میل متقاضیان جدید مهاجرت به کانادا نخواهد بود اما کمک بزرگی است به سرعت بخشیدن پرونده و جواب گرفتن متقاضیانی که از سالهای قبل پرونده مهاجرت در جریان دارند. برای مثال حدود ٨٠ درصد پرونده های موکلین روش تخصصی فدرال و کبک من که در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ ارسال شده بودند پس چندین سال انتظار ظرف ٦ ماه گذشته ویزای دائم خود را دریافت کردند.

در مورد پرونده های سرمایه گذاری کبک هنوز سرعت پردازش به میزان منطقی نرسیده است اما خبر خوب برای موکلین سرمایه گذاری کبک خودم و دیگر متقاضیان سرمایه گذاری کبک که در انتظار صدور ویزا دائم کانادا هستند این است که با بسته شدن برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری فدرال و بازگرداندن پرونده های از قبل ارسال شده برای این روش مهاجرت حجم پرونده های سرمایه گذاری در اداره مهاجرت فدرال به میزان زیادی کاهش خواهد کرد. چون اداره مهاجرت فدرال کانادا طبق سهمیه از قبل تعیین شده باید در سال ٢٠١٤ تعداد حدود ١١٥٠٠ ویزای اقامت دائم برای پرونده های بیزینسی کبک و فدرال (شامل سرمایه گذاری , کارآفرینی , استارت آپ و self employed) صادر کند با حذف پرونده های سرمایه گذاری فدرال گمان بر این است که در سال ٢٠١٤ سهمیه صدور ویزای  پرونده های مهاجرت سرمایه گذاری کبک افزایش یافته و تعداد بیشتری پرونده سرمایه گذاری کبک به نتیجه خواهد رسید. 

بازگشت به بالا