Menu

گرین کارت برای کل خانواده، بدون نیاز به مدرک زبان انگلیسی!

مهاجرت به امریکا به روش EB3. پذیرش پرونده برای سال ۲۰۱۶ آغاز شد. تا قبل از تکمیل ظرفیت برای تشکیل پرونده ثبت نام کنید

 بدلیل تغییرات مکرر قوانین مهاجرت کانادا امکان خطا در نتیجه ارزیابی اینترنتی وجود دارد. برای اطمینان از واجد شرایط بودن خود حتما با مشاوران شرکت ایمی گلوب تماس بگیرید.

فرم ارزشیابی هوشمند شرکت مهاجرتی ایمی گلوب  (سیستم ارزیابی جامع برای روش "ورود پیشتاز" یا Express Entry)
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec