Menu

گرین کارت برای کل خانواده، بدون نیاز به مدرک زبان انگلیسی!

مهاجرت به امریکا به روش EB3. پذیرش پرونده برای سال ۲۰۱۶ آغاز شد. تا قبل از تکمیل ظرفیت برای تشکیل پرونده ثبت نام کنید

دفتر رسمی شرکت مهاجرتی ایمی گلوب در واشنگتن آمریکا

Immiglobe Immigration Corporation

1200 Westlake Avenue N.

Seattle, WA, USA

Zip Code: 98109

آدرس دفتر آمریکا:
1-800-882-5071

تلفن دفتر ایمی گلوب در آمریکا:

*تماس رایگان برای ساکنین هر کجای آمریکا و کانادا 
برای ارسال ایمیل لطفا اینجا را کلیک کنید ایمیل:
 ایران   کانادا   شعبه های ایمی گلوب در سایر کشورها
برای ارزیابی رایگان شرایط خود برای روشهای مهاجرت به آمریکا لطفا فرم ارزیابی ایمی گلوب را تکمیل کنید تماس از طریق وبسایت: