Menu

*** نوروز سال ۱۴۰۳ بر یکایک هموطنان عزیز مبارک باد ***

مهاجرت به کانادا از طریق فامیلی

  • نوشته شده توسط 
  • تاریخ آخرین ویرایش: شنبه, 24 اسفند 1398 ساعت 22:44 بیش از ۶ ماه از تاریخ آخرین ویرایش این مقاله می گذرد. جهت اطمینان از اعتبار این مقاله با ما تماس بگیرید
قوانین تکفل برای شهروندان کانادایی قوانین تکفل برای شهروندان کانادایی

شهروندان و مقیمان دائم کانادا که به سن قانونی ۱۸ سال رسیده اند، می توانند از طریق برنامه های مهاجرت فامیلی کانادا، برخی از اعضای خانواده خود که هنوز اقامت کانادا ندارند را برای اقامت دائم به کانادا دعوت کنند. در روشهای مهاجرت فامیلی کانادا، هم شخص حمایت کنند که شهروند و مقیم کانادا است و هم شخص درخواست کننده ویزای فامیلی باید دارای تمام شرایط مورد نظر اداره مهاجرت کانادا باشند. توانایی مالی حمایت کننده و عدم سابق جنایی درخواست کننده ویزا از نمونه های این شرایط هستند. مهاجرت فامیلی کانادا از ۲ طریق امکان پذیر است:

  • مهاجرت فامیلی برای والدین، پدربزرگها و مادربزرگها 
  • مهاجرت فامیلی برای همسر و فرزندان زیر سن قانونی و سایر اقوام

 

مهاجرت فامیلی برای والدین، پدربزرگها و مادربزرگها

اداره مهاجرت کانادا، سالانه حدود ۱۰،۰۰۰ پرونده از سراسر جهان برای مهاجرت دائم والدین، پدربزرگها و مادربزرگهای شهروندان و مقیمان دائم کانادایی پذیرش می کند. والدین، پدربزرگها و مادربزرگهای برای واجد شرایط بودن باید سوء پیشنیه نداشته و در تست پزشکی و امنیتی کانادا قبول شوند. شهروندان و مقیمان دائم کانادایی که علاقه به دعوت والدین یا پدر و مادر بزرگ خود را دارند، باید درآمد سالیانه کافی مطابق جدول زیر در ۳ سال متوالی قبل از تشکیل پرونده مهاجرتی را داشته و تعهد به تامین مالی والدین یا پدر و مادربزرگ خود به مدت ۳ تا ۲۰ سال پس از ورود به کانادا دهند.

تعداد افراد خانواده

مجموع درآمد خانواده در سال ۲۰۱۷

مجموع درآمد خانواده در سال ۲۰۱۶ مجموع درآمد خانواده در سال ۲۰۱۵
 ۲ نفر  $39,813  $39,371 $38,618
 ۳ نفر  $48,945   $48,404  $47,476
 ۴ نفر  $59,426  $58,768 $57,642 
 ۵ نفر  $67,400   $66,654 $65,377 

 

مهاجرت فامیلی برای همسر، فرزندان زیر سن قانونی و سایر اقوام

شهروندان و مقیمان دائم کانادا می توانند برای خویشاوندان و اعضای خانواده خود که در لیست زیر آمده اند جهت اخذ ویزای اقامت دائم کانادا تشکیل پرونده دهند: 

  • همسر قانونی با شرط سنی 16 سال به بالا (روش مهاجرت از طریق ازدواج)
  • فرزندان یا فرزند خواندگان زیر 18 سال
  • برادر، خواهر، برادرزاده، خوهرزاده و نوه که زیر 18 سال بوده، قیم قانونی نداشته (یتیم باشند) و ازدواج نکرده باشند
  • اگرشهروندان و مقیمان دائم کانادا، خاله، عمه، دایی ،عمو و یا افرادی که در لیست بالا آمده است را در کانادا نداشته باشند، می توانند از یکی بستگان خود درهرشرایط سنی برای مهاجرت به کانادا حمایت مالی کنید

 

بازگشت به بالا