Menu

 * موقعیت استثنایی استخدام در آمریکا و اخذ گرین کارت *

پذیرش محدود برای ایالتهای فلوریدا, واشنگتن و نوادا (شهر لاس وگاس)

 جهت اقدام و دریافت پکیج اطلاعاتی فرم زیر را تکمیل کنید

تشکیل پرونده: بهار و تابستان ۱۴۰۲

(فرم ارزشیابی هوشمند شرکت مهاجرتی ایمی گلوب  (اشتغال در آمریکا