Menu

 * موقعیت استثنایی استخدام در آمریکا و اخذ گرین کارت *

پذیرش محدود برای ایالتهای آریزونا, ایندیانا و نیو جرسی

 جهت اقدام و دریافت پکیج اطلاعاتی فرم زیر را تکمیل کنید

مهلت تشکیل پرونده: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

(فرم ارزشیابی هوشمند شرکت مهاجرتی ایمی گلوب  (اشتغال در آمریکا