Menu

*** نوروز سال ۱۴۰۳ بر یکایک هموطنان عزیز مبارک باد ***

آغاز پذیرش پرونده تخصصی کبک در سال ۲۰۱۵ با ظرفیت پذیرش محدود

آغاز پذیرش پرونده تخصصی کبک در سال ۲۰۱۵ با ظرفیت پذیرش محدود آغاز پذیرش پرونده تخصصی کبک در سال ۲۰۱۵ با ظرفیت پذیرش محدود

کمتر از یک ماه و نیم به آغاز پذیرش پرونده مهاجرت تخصصی کبک مانده است. در حال حاضر به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۱۴ اداره مهاجرت کبک پذیرش ندارد اما پذیرش با ظرفیت جدید از اول آوریل ۲۰۱۵ یعنی حدود ۱ ماه و ۱ هفته دیگر آغاز می شود. چندی پیش از سوی اداره مهاجرت استان کبک تغییراتی در امتیاز بندی رشته های تحصیلی  متقاضیان اعلام شد. با تغییرات, در کل امتیاز بندی نسبت به سال گذشته بهتر شده است و برای چندین رشته بدون امتیاز یا ۶ امتیازی, اداره مهاجرت استان کبک امسال ۱۲ امتیاز قائل شده است. لیست جدید رشته ها و امتیاز بندی آنها را در صفحه مهاجرت تخصصی کبک مشاهده کنید. 

تکمیل یک پرونده تخصصی کبک کامل و بدون اشتباه تقریبا ۱ ماه زمان می برد. از آنجا که تمام شرایط و امتیاز بندی تخصصها اعلام شده است بهتر است برای تشکیل پرونده برای این روش مهاجرتی از حالا اقدام کنید تا پرونده شما جزو اولین پرونده های ارسالی باشد. توجه کنید که ظرفیت پذیرش ۶۵۰۰ پرونده ای مهاجرت تخصصی کبک در سال گذشته در حدود ۴ ماه تکمیل شد.

فرم ویژه ارزیابی شرایط متقاضیان مهاجرت تخصصی کبک (۲۰۱۸)

بازگشت به بالا