Menu

ارزیابی مدارک تحصیلی برای مهاجرت از طریق تخصصی فدرال جدید

  • نوشته شده توسط 
  • تاریخ آخرین ویرایش: پنج شنبه, 10 اسفند 1396 ساعت 02:14 بیش از ۶ ماه از تاریخ آخرین ویرایش این مقاله می گذرد. جهت اطمینان از اعتبار این مقاله با ما تماس بگیرید
ارزیابی مدارک تحصیلی برای مهاجرت از طریق تخصصی فدرال جدید ارزیابی مدارک تحصیلی برای مهاجرت از طریق تخصصی فدرال جدید

از ماه می سال ٢٠١٣ (پارسال) طبق درخواست اداره مهاجرت کانادا, متقاضیان مهاجرت از طریق تخصصی فدرال برای تکمیل پرونده باید مدرک تحصیلی خود را توسط موسسات از پیش تعیین شده از سوی اداره مهاجرت کانادا ارزیابی کرده و مطابقت مدارک تحصیلیشان را با استانداردهای مدارک تحصیلی کانادا به اثبات برسانند. ارزیابی مدارک تحصیلی فقط برای متقاضی اصلی پرونده ضرورت دارد و نه همسر و سایر همراهان. همینطور اگر متقاضی اصلی مدرک تحصیلی کانادایی داشته باشد نیازی به ارزیابی مدرک تحصیلی اش نیست.

مدرک ارزیابی تحصیلات متقاضی باید حتما در مرحله اول با بقیه مدارک ارسال شود و باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

  • حتما توسط موسسات از پیش تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا انجام شود
  • حتما پس از تاریخ تعیین شدن این موسسات از سوی اداره مهاجرت کانادا مدرک متقاضی را ارزیابی کرده باشند
  • حتما در ٥ سال گذشته ارزیابی شده باشد
  • نتیجه ارزیابی نشان دهد که مدرک تحصیلی متقاضی با استانداردهای تحصیلی کانادا مطابقت دارد

به جز ارزیابی رشته های پزشکی عمومی و متخصص (کدهای ٣١١١ و ٣١١٢) و همینطور رشته داروسازی (کد ٣١٣١) که باید از طریق ارگانهای و موسسات ویژه ای ارزیابی شوند مدارک تحصیلی متقاضیان مشغول در بقیه شغلها باید از طریق ٥ موسسه از پیش تعیین شده ارزیابی شود. هزینه ارزیابی حدود ٢٠٠$ تا ٣٠٠$ کانادایی میباشد و حدودا ٦ تا ٨ هفته طول میکشد که امکان تسریع پروسه ارزیابی با پرداخت هزینه بیشتر وجود دارد.

همانطور که عنوان شد ارزیابی مدرک تحصیلی از مدارک اصلی برای تکمیل پرونده مهاجرت از طریق تخصصی فدرال محسوب میشود و بدون ارسال این مدرک اداره مهاجرت کانادا پرونده را برخواهد گرداند. هرچند اخذ ارزیابی با نتیجه مثبت فقط برای تکمیل پرونده مهاجرت است و تضمینی برای متقاضیان در ادامه تحصیل یا یافتن شغل در کانادا نیست اما قطعا نشان خوبی است از طبق پذیری تحصیلی و شغلی متقاضی در کانادا که این امر برای اداره مهاجرت کانادا برای تصمیم گیری راجع به پرونده بسیار مهم است. اداره مهاجرت کانادا متقاضیان را تشویق میکند که قبل اخذ ویزا، مدارک شغلی خود را نیز ارزیابی و در مورد شغلشان, مخصوصا اگر اتحادیه دارد, تحقیق کنند تا پس از ورود به کانادا راحت تر کار پیدا کنند. از خدمات ویژه ما در شرکت ایمی گلوب به متقاضیان مهاجرت به روش تخصصی فدرال در کنار تکمیل پرونده ارزیابی تحصیلی, تماس با اتحادیه های مربوط به شغل مواکلانمان است تا قبل از ورود به کانادا تمام مدارکشان برای استخدام در کانادا آماده و به روز باشد. این سرویس شرکت ایمی گلوب به صورت رایگان فقط به موکلان این شرکت ارایه میشود.

آیا می دانید واجد شرایط کدام روش مهاجرت هستید؟

بازگشت به بالا