Menu

*** نوروز سال ۱۴۰۳ بر یکایک هموطنان عزیز مبارک باد ***

بیمه درمان کانادا همگانی و رایگان

بیمه درمان کانادا همگانی و رایگان بیمه درمان کانادا همگانی و رایگان

همه شهروندان دائمی کانادا واجد شرایط بیمه سلامت کانادا هستند. وظیفه سیستم بیمه سلامت کانادا پاسخ به نیاز مردم کانادا به مراقبت های بهداشتی است و نه کمک به توانایی مالی‌ آنان برای این کار. این سیستم طوری طراحی شده است که دسترسی‌ منطقی‌ همهٔ شهروندان کانادایی با دکتر و یا بیمارستان تضمین شود.

به جای یک برنامه ی کلی‌ برای همهٔ کانادا، این برنامه متشکل از برنامه های مجزای استانی و منطقه ای است که استانداردها و خصوصیات خاصی‌ بین همهٔ این برنامه ها مشترک است. هزینه های برنامه سلامت توسط مالیات تأمین میشود و هر استان مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارد.

تمام شهروندا دائمی کانادایی میتواند درخواست بیمه سلامت دهند شهروندان تحت بیمه سلامت هزینه های خدمات بهداشتی یا مراقبت های پزشکی خود را مستقیماً پرداخت نمیکنند بلکه از طریق مالیات پرداخت میشود. برای استفاده از مراقبت های پزشکی فقط کارت بیمه خود رابه بیمارستان یا درمانگاه ارائه کنید. درهر استان قوانین بیمه سلامت متفاوت است. ممکن است که بیمه شما در استان دیگری تحت پوشش نباشد و در سفر به آن استان نیاز به بیمه خصوصی داشته باشید.

در اسرع وقت درخواست بیمه سلامت عمومی دهید

بعد از وارد شدن به کانادا در اسرع وقت برای بیمه استانی یا منطقه ای خود اقدام کنید . شما میتوانید فرم درخواست را از دفتر یک دکتر، یک بیمارستان، یک داروخانه و یا یک شرکت خدمات مهاجرتی تهیه کنید. شما همچنین میتوانید این فرم را بصورت آنلاین از وب سایت وزارت خانه استان خود دریافت کنید. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه سلامت از شما خواسته میشود که مدارکی نظیر گذرنامه، تایید نامه اقامت دائمی یا کارت اقامت دائمی ارائه دهید. در اکثر استانها، هرعضو خانواده مستقلاً کارت خود را همراه کد شناسایی شخصی‌ را دریافت میکنند. در استان مانیبتا، فقط بزرگسالان کارت بیمه دریافت میکنند و داخل کارت بزرگسال لیست همهٔ اعضای خانواده را همراه کد شناسایی آنان نوشته میشود . در کارت بیمه شما نام، آدرس، جنسیت و تاریخ تولد را درج می‌کند. در صورتی که شما یا یکی‌ از اعضای خانواده خود به خدمات درمانی و بهداشتی نیاز داشته باشد شما باید کارت بیمه خود را به بیمارستان یا درمانگاه ارائه دهید.

زمان انتظار برای اخذ بیمه

بیمه با توجه به استان یا منطقه شما، ممکن است که مدتی‌ در انتظار بمانید. در این مدت، درخواست بیمه موقتی خصوصی دهید. لیست سازمان های خصوصی بیمه داخل دفترچه تلفن عمومی یافت میشوند. حد اکثر 5 روز بعد از رسیدن در استان خود درخواست بیمه خصوصی خود را ارائه دهید درغیر این صورت ممکن است برخی‌ سازمان ها به شما بیمه ارائه نکنند. شهروندان غیر دائمی مانند پناهندگان که مشمول بیمه سلامت استانی نمیشوند، ممکن است که مشمول بیمه محدود و موقتی رایگان تحت طرح بیمه موقتی فدرال شوند.

بیمه سلامت تکمیلی یا خصوصی

بیمه خصوصی به منظور ارائه خدمات که بیمه استانی ارائه نمیدهد، در دسترس است. این خدمات ممکن است شامل خدمات و هزینه دندان پزشکی‌، اتاق های خصوصی در بیمارستان ها، هزینه داروهای نسخه ای، عینک های طبی و هزینه های آمبولانس شود. بعضی کارفرمایان ممکن است به شما بیمه تکمیلی را ارائه دهند یا  به شما این امکان را میدهند که در صورت تمایل هزینه بیمه درمانی اضافه را از طریق حقوق خود بدهید.

محتوای بیشتر در این بخش: اقتصاد کانادا »
بازگشت به بالا