Menu

جهت ارزیابی شرایط خود برای روشهای مختلف مهاجرت به کانادا، می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

فرم ارزیابی تخصصی فدرال یا استانی با سیستم اکسپرس اینتری

شرایط اولیه مهاجرت از طریق تخصصی فدرال یا استانی داشتن مدرک آیلتس جنرال با نمره حداقل ۶.۵ می باشد. سایر شرایط همچون، سن متقاضی، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصصی، و داشتن اقوام در کانادا در واجد شرایط بودن متقاضیان نقش عمده ای دارند. برای اطلاعات بیشتر لطفا صفحه اطلاعات مهاجرت تخصصی کانادا را مطالعه فرمایید. فرم ارزیابی این قسمت، امتیاز شما را مطابق سیستم اکسپرس اینتری محاسبه کرده و بطور لحظه ای برای شما ایمیل خواهد کرد. (* نتیجه ارزیابی به آدرس ایمیلی که شما در فرم ارزیابی وارد می کنید ارسال خواهد شد.)

فرم ارزیابی مهاجرت تخصصی استان کبک

مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و زمینه سابقه کاری، داشتن فرزند زیر ۱۸ سال و داشتن اقوام در استان کبک از عوامل مهم واجد شرایط بودن متقاضیان در این روش مهاجرتی می باشند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر صفحه "مهاجرت به کانادا از طريق تخصصی استان كبك" را مرور کنید.

فرم ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری

روشهای مهاجرت سرمایه گذاریمناسب متقاضیانی می باشد که دارای سابقه مدیریت کسب و کار یا اشتغال در پستهای مدیریتی بوده و سرمایه کافی جهت انجام سرمایه گذاری در کانادا هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا شرایط مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک  را مرور کنید.سیستم ارزیابی هوشمند شرکت مهاجرتی ایمی گلوب، تمام شرایط شما را پردازش کرده و نتیجه را بطور لحظه ای خدمتتان ایمیل خواهد کرد. (* نتیجه ارزیابی به آدرس ایمیلی که شما در فرم ارزیابی وارد می کنید ارسال خواهد شد.)

فرم ارزیابی مهاجرت کارآفرینی کانادا

برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا از برنامه های استانی کانادا می باشد. این یعنی متقاضیان جهت تشکیل پرونده باید از طریق اداره مهاجرت استان انتخابی خود اقدام کنند. بطور کلی در تمام روشهای مهاجرت کارفرینی استانی، متقاضیان این روش با تعهد به سرمایه گذاری جهت تاسیس یک کسب و کار در استان مربوطه در کانادا می توانند برای خود و تمام خانواده خود ویزای کانادا را اخذ کنند.برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا شرایط  مهاجرت به روشهای کارآفرینی استانی را مرور کند.سیستم ارزیابی هوشمند شرکت مهاجرتی ایمی گلوب، تمام شرایط شما را پردازش کرده و نتیجه را بطور لحظه ای خدمتتان ایمیل خواهد کرد. (* نتیجه ارزیابی به آدرس ایمیلی که شما در فرم ارزیابی وارد می کنید ارسال خواهد شد.)

بازگشت به بالا